top of page
webb5.jpg

Foto: Jon Andersson

Dokument

Här kan du ladda ner och läsa ett urval av relevanta publikationer från miljöorganisationer som rör kartering av skog. 

Rapporter från miljöorganisationer

Rapport Forskningsresan i naturvårdens utmarker
Rapport från forskningsresan 2022 i Västernorrlands län kring Torphammar
Författare: Joakim Karlsson med flera.
Utgiven av Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen 2022.

forskningsresan-2022.png

Rapport: Forestry at the edge

Results from the 2020 forest inventory of large forest landscapes.
Författare: Jon Andersson.
Utgiven av Skydda Skogen 2021.

report1.jpg

The Swedish FSC certified forestry model
A case study from Rättvik municipality in Dalarna County
Författare: Sebastian Kirppu, Helena Björnström and Bengt Oldhammer
Utgiven av Skydda Skogen 2020.

the-swedish-certified-forestry-model-case-study-in-ore-forest-kingdom-2020.png

Rapport från Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker
Rapport från forskningsresan 2019 i västra Härjedalen
Författare: Linda Spjut med flera.
Utgiven av Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen 2019.

rapport-forskningsresan-2019-cover.png

Rapport: Naturskogar som hotas av staten
Författare: Lina Burnelius och Elin Götmark

2019 Greenpeace och Skydda skogen

skyddaskogen.se_rapport-naturskogarna-som-hotas-av-staten.png

Rapport från Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker
Rapport från forskningsresan 2018 i Jämtland
Författare: Sebastian Kirppu och Ulf von Sydow.
Utgiven av Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen 2018.

forskningsresan-2018-cover.png

Rapport: Forestry at the edge
Results from the 2017 forest inventory of large forest landscapes.
Författare: Jon Andersson med flera.
Utgiven av Skydda Skogen 2017.

report2.jpg

Rapport från Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker
Rapport från forskningsresan 2017 i Norrbotten
Författare: John Moberg med flera.
Utgiven av Skydda Skogen 2017.

forskningsresan-2017-cover.png
bottom of page