top of page

Utforska kartan!

Nedan kan du utforska kartan. Du kan slå av och på olika lager. Dessa finner du längst upp till höger i kartan. Du kan också zooma in och ut och flytta dig över kartbilden. Du kan också rita och mäta i kartan, samt dela och exportera kartor.

De olika kartlagren består dels av Skogsmonitors 1.0 skikt med potentiell äldre skog och kontinuitetsskog i södra Sverige, som är klassad i tre klasser utifrån kända och öppna data huruvida skogarna har höga naturvärden eller troliga naturvärden. Obs! Denna första version innehåller en överskattning av arealen äldre skog, men samtidigt också en underskattning av skog med höga naturvärden. Örebro och Kalmar Län är preciserad och har högre noggrannhet. Förutom våra egna data finns bearbetade versioner av Naturvårdsverkets skikt med motsvarande data för den norra delen av landet, som av Skogsmonitor indelats i samma tre naturvärdesklasser. För länen Norrbotten, Dalarna, Jämtland, Västernorrland och Västerbotten är karteringen preciserad av Metria/Naturvårdsverket och innehåller mindre fel, det gäller också för den fjällnära skogen. Bland kartlagren finns också skikt från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket som visar exempelvis, formellt skyddad skog och avverkningsanmälningar. Observera att det finns en eftersläpning och felmarginal som gör att nyare hyggen och hyggen som inte detekterats av Skogsstyrelsen under en tid kan visas som äldre skog i våra och Naturvårdsverkets data.

 

Bjorn_olin1.jpg

Statistik avverkningsanmälningar

Monitor - Alarm

Just nu är tiotusentals hektar skog avverkningsanmäld inom karterad areal
skog med höga naturvärden eller troliga naturvärden! 

OBS! Detta är en underskattning, 
då 1.0-versionen av karteringen inte innehåller alla kända naturvärden. 

Aktuella avverkningsanmälningar hela landet:

Höga naturvärden:  

40.179 hektar

Troliga naturvärden:

18.071 hektar

Per län:
Stockholms län: 

Uppsala län:

Södermanlands län:

Östergötlands län:

Jönköpings län:

Kronobergs län:

Kalmar län:

Gotlands län:

Blekinge län:

Skåne län:

Hallands län:

Västra Götalands län:

Värmlands län:

Örebro län:

Västmanlands län:

Dalarnas län:

Gävleborgs län:

Västernorrlands län:

Jämtlands län:

Västerbottens län:

Norrbottens län:

Höga naturvärden i ha:

751

284

305

255

216

101

154

90

52

163

65

493

758

150

234

874

474

448

14423

18407

1401

Troliga naturvärden i ha:

478

994

676

557

250

149

1351

602

83

414

34

768

835

117

541

725

924

2348

3124

1917

1165

Potentiell äldre skog i ha:

5934

8325

8385

10529

10547

8062

16231

1001

4597

7469

4785

25642

18525

5947

6188

11390

14381

13038

17482

22049

15719

Foto: Björn Olin

Skogsmonitor

Denna karttjänst presenterar kartskikt med potentiell äldre skog och kontinuitetsskog som har, kan ha, eller sannolikt har höga naturvärden.
 

bottom of page